All for Joomla All for Webmasters

UÇAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

“Uçuş Talebi” ibrazında ismi, adresi ve iletişim bilgileri gözüken kişi ya da şirket (“Kiralayan Taraf”) bu vesile ile GB şirketinin, kendisinin uçuş talebi formunda tanımlanmış olan kiralama servislerini düzenleme konusunda aracı olarak davranmasını taahhüt etmektedir. GB PRIVATE JET bu vesile ile belirtilen taahhüdü kabul ederek; T.C. Sivil Havacılık Otoritesi Düzenlemeleri veya yurtdışı eşdeğerlerinin altında faaliyette bulunan üçüncü taraflar tarafından sertifikalı uçaklar (“Operatör” ya da “Operatörler”) adına aracı olarak hareket etmeyi de kabul etmiş olmaktadır.
 
AÇIKLAMALAR
 • Bu koşullarda, aşağıdaki ifadelerin anlamları şu şekildedir:
 • “Sözleşme”, Uçak Kiralama Sözleşmesi anlamına gelmektedir ve bu Genel Koşullar aşağıdakiler içerisindedir;
 • “Uçak”, Kiralayan Taraf için GB PRIVATE JET tarafından düzenlenmiş olan bir Uçak Kiralama Sözleşmesinin konusu olan herhangi bir uçak anlamına gelmektedir;
 • “Kiralayan Taraf”, “Uçuş Talebi” formunda belirtilen şahıs, şirket ya da tüzel kişi anlamına gelmektedir;
 • “Operatör”, Uçağın operatörü veya herhangi bir çalışanı, yöneticisi ve yetkilisi anlamına gelmektedir;
 • “Uçak Kiralama”, uçuş onayı ve Kiralayan Taraf ile GB PRIVATE JET tarafından imzalanan özel koşulların programı anlamına gelmektedir;
 • “Kiralama Ücreti”, Uçak Kiralama Sözleşmesinde belirtildiği üzere GB PRIVATE JET ve Kiralayan Taraf arasında önceden kabul edilen Uçak Kiralama ve benzeri servisler için ödenmesi gereken ücret anlamına gelmektedir;
 • “Uçuş Programı”, Uçak Kiralamada belirtildiği üzere, kalkış ve varış tarihleri ve zamanları konusundaki herhangi bir belirti ile birlikte; kalkış yeri, varış yeri ve herhangi bir duruş noktası anlamına gelmektedir;
 • “Genel Koşullar”, aşağıda belirtilen genel hükümler ve koşullar anlamına gelmektedir;
 • “STD”, Uçuş Planındaki belirlenmiş kalkış zamanı anlamına gelmektedir.
 • “STA”, Uçuş Planındaki belirlenmiş varış zamanı anlamına gelmektedir.


UÇAK KİRALAMA

2.1 GB PRIVATE JET, Uçuş Programı için uçağın Operatör tarafından uçuşa hazırlanmasını, korunmasını, donatılmasını ve benzininin doldurulmuş olmasını sağlamalıdır. Kiralayan Taraf, taşımacılığın Uçuş Programının yönetiminin tüm sorumluluğunu, uçağın bakımının ve işleyişinin sorumluluğunu üstlenecek olan Operatör tarafından sağlanacağını kabul etmektedir. Kiralayan Taraf, GB PRIVATE JET’in, Kiralama Rezervasyonunun düzenlenmesindeki Operatör ile Kiralayan Taraf arasında yalnızca bir temsilci olarak hareket ettiğini kabul etmektedir. Kiralayan Taraf, ayrıca, uçağın mürettebatının Operatörün hizmetlileri, çalışanları ve aracılarından oluştuğunu kabul etmektedir ve de, önceden Uçuş Programının başlangıcında yazılı olarak Operatör tarafından kabul edilmediği takdirde; yalnızca Operatörden talimat alınabileceğini onaylamıştır.

2.2 Uçuş planında belirlenen kalkış saatinden önce herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle uçak kullanılamaz ya da hizmet veremez hale gelirse, Operatör aynı ücrette uygun diğer bir operatör bulmaya çalışacaktır. Eğer bu imkânsız bir hale gelecek olursa, GB PRIVATE JET, Kiralama Ücretine mümkün olduğunca yakın bir ücrette alternatif bir operatör ve/veya Uçak bulmaya çalışacak ve bu olasılığı Kiralayan Tarafın onayına sunacaktır. Eğer GB PRIVATE JET uygun bir Uçak bulamaz veya Kiralayan Taraf herhangi bir alternatifi onaylamazsa; GB PRIVATE JET Kiralama Ücretini Kiralayan Tarafa geri ödeyecektir ve Kiralayan Taraf açısından oluşacak herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir. Bununla birlikte, Kiralayan Taraf, hali hazırda işletilen Uçuş Programının herhangi bir kısmını ödemek konusunda yükümlü kalmalıdır.

2.3 Kiralama Ücreti yakıt, petrol, bakım, iniş, garaj, park, yer hizmetleri, istihkak ve Uçuş Programı esnasında mürettebatın masraflarını içermektedir. Lisans ücreti, izin ücreti, telif ücretleri, bagaj inceleme ücretleri, güvenlik ücretlendirmesi, gümrük vergileri (yalnızca uluslararası uçuşlarda), havaalanı ve yolcu vergileri, havaalanları ile herhangi bir bağlantı, konaklama, yemek hizmetleri, kara ulaşımı, kabin servisi, uçuş esnasında kullanılan uydu telefonu ücretleri ve diğer ek servisleri içeren – fakat bunlarla sınırlı olmayan – diğer bütün masraflar, Kiralayan Tarafın Onayında belirtilmediği takdirde Kiralayan Taraf tarafından ödenmelidir. Herhangi bir ek ücret, GB PRIVATE JET tarafından Kiralayan Tarafa bildirilmelidir ve Kiralayan Taraf tarafından 3 gün içerisinde ödenmelidir.

2.4 Kiralama Ücreti ve bu Sözleşme içerisinde belirtilen diğer tüm ücretler mal ve hizmetler için katma değer vergilerini (Türkiye dışı için) ve Kiralayan Taraf tarafından oranına bağlı olarak ödenmesi gereken satış vergisini de içermektedir.

2.5 GB PRIVATE JET belirlenen ödemenin tamamının Kiralama öncesi belirlenmiş olan uçuş gününden 24 saat önce, belirtilen banka hesabı aracılığıyla transfer edilerek ya da American Express, Mastercard ya da Visa kullanarak elektronik işlem aracılığıyla ödenmesini talep etmektedir.

2.6 Kiralayan Tarafın herhangi bir ödemesi Kiralama belgesinde belirtilen tarihte yapılmaması durumunda GB PRIVATE JET, herhangi ek bir sorumluluk kabul etmeksizin bu sözleşmeyi iptal edecektir ve GB PRIVATE JET, Madde 4.1 ile bağlantılı olarak, Kiralayan Tarafa iptal ücretlendirmesi yapma yetkisine sahiptir.


UÇUŞLARIN İŞLETİMİ

3.1 Uçuş Programının işletimi Operatörün taşımacılık hüküm ve koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecektir ve bunun metninin bir kopyasını Kiralayan Taraf, eğer dilerse, GB PRIVATE JET’den talep edebilir.

3.2 Eğer Uçak, herhangi bir nedenle, Uçuş Programından önce ya da sonra, yapılacak iş konusunda yetersizlik gösterirse ya da uçuş programını devam ettirme konusunda elverişsiz bir hale gelirse, Operatör aynı türden ya da diğer türden başka bir uçak bulabilir ve bu durum Sözleşme şartlarını etkilemez.

3.3 Uçuş Programının performansı, Kiralayan Taraf tarafından ya da kalkış saatinden 30 dakika önce ulaşamayan herhangi bir yolcu tarafından engellenir ya da ertelenirse; Operatör programlandığı şekilde uçuşu gerçekleştirebilir ya da kalkışı erteleyebilir ve bu tamamen operatörün sorumluluğundadır. Ertelenen kalkış konusunda ortaya çıkabilecek olan ek bir masrafın Kiralayan Taraf tarafından karşılanması gerekmektedir.

3.4 Kiralama sözleşmesinin yerine getirilmemesi ya da üçüncü taraflar, işgücü zorlukları, zorlayıcı nedenlerin eylemleri tarafından bir erteleme gerçekleşmesi durumunda Operatör Uçuş Programına devam etmek adına bütün çabaları göstermelidir fakat aksi takdirde Kiralayan Tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

3.5 Kiralama Sözleşmesindeki performansın gerçekleştirilememesi durumunda veya Madde 3.4’de belirtilen nedenlerle ertelenmesi durumunda Kiralayan Taraf GB PRIVATE JET’e Kiralama Ücretinin gerçekleştirilmiş olan kısmı için gereken bu oranını ödemek konusunda sorumludur.

3.6 Uçak, herhangi bir sebeple herhangi bir havaalanından, küçük havalimanından ya da belirlenen varış noktasından başka yöne çevrilirse, planlanan noktaya yolculuk, uçak diğer bir varış yerine vardığında tamamlanmış sayılacaktır.

3.7 Uçağın Kaptanı mutlak takdirde şu haklara sahiptir:

3.7.a herhangi bir yolcuyu ya da yolcuları, bagajı ya da kargoyu reddetme ve bu nedenle;

3.7.b uçakta hangi yüklerin taşınabileceğine ve nasıl dağıtılacağına kadar verme;

3.7.c bir uçuşun güvenli bir şekilde ne zaman gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve uçağın ne zaman nereye iniş yapacağına.

3.8 Kiralayan Taraf, bütün eşyaların taşıma için düzenli bir şekilde paketlenmesini sağlamalıdır ve “Tehlikeli Eşyalar Düzenlemesine” bağlı olarak Kaptan veya Operatörün talimatı ile gerekmesi ihtimali açısından yeterli bağlama materyali ve araç gereci sağlamalıdır.


İPTAL VE SONA ERDİRME

4.1 Kiralayan Taraf bu Sözleşmeyi kalkış saatinden önce yazılı olarak GB PRIVATE JET’e bildirmek suretiyle iptal edebilir. Böyle bir iptal durumunda Kiralayan Taraf bölüm 4.1.1’de belirtilen “iptal ilkeleri” bağlamında GB PRIVATE JET’e ödeme yapmakla yükümlüdür.

4.1.1 Kiralayan Taraf sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir uçuşu iptal etmek isterse, bu durumda GB PRIVATE JET’e hemen sonrasında aşağıdaki oranlarda ödeme yapması gerekmektedir:
 • Sözleşme tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen iptaller için Kiralama Ücretinin %10’u
 • Kiralama Onayında belirlenen kalkış zamanına 3 saat kala uçuş iptal edilirse kiralama ücretinin %50’si.

4.2 GB PRIVATE JET, Kiralayan Tarafın iflas etmesi ya da ücreti ödeyemeyecek duruma gelmesi durumunda yazı ile bildirerek bu Sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.3 Bu madde dolayısıyla GB PRIVATE JET Sözleşmeyi sona erdirirse; Kiralayan taraf Madde 4.1’e bağlı olarak iptal ücretlendirmesi yapacaktır. Eğer Kiralayan Taraf uçuş programındaki bir ya da birden fazla uçuşu iptal ederse, GB PRIVATE JET’in belirleyeceği Kiralama Ücreti oranına bağlı olarak iptal ücretlerini ödemek durumundadır.